בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


חדש - חדש - חדש
קובץ שופר הזוהר
26 כרכים

לערך 200 ספרים על הזוהר הקדוש

להשיג הספרים בטלפון: 02-5868041/0777-868041

זוהר הש"ס דף היומי

קונטרסים על הזוהר הקדוש על התורה
של הרב אריה ברדה שליט"א

 1. ספרים ומחברים – אלפי מכתבים מארץ ישראל ומכל העולם כולו
 2. ספר סוד הגאולה ועלונים באנגלית (35-36,66) Sefer Sod Hageulah “The Key to the Redemption
 3. ספר סיום הזוהר
 4. ספר נשמת הרשב"י
 5. ספר חיים בזוהר- ענין הכנסת ספר תורה וערך לימוד שעה בזוהר הקדוש
 6. ספר הזוהר והר סיני
 7. ספר זוהר ארץ ישראל- ליקוט גדול מכל ספר הזוהר הקדוש ומאמרי חז"ל מש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, על קדושת א"י
 8. ספר חיים של זוהר
 9. ספר הילולא דרשב"י – דרשה לשמחת ל"ג בעומר בהיכלא דרשב"י
 10. ספר השפעת הרשב"י- ענין י"ג מידות הרחמים- האדמו"ר מהאלמין
 11. תיקון מ"ג- ערכת מגן של יהודי לימות המשיח- ספר סוד הגאולה
 12. ספר זוהר ארבעת המינים- כל מאמרי הזוהר של ארבעת המינים
 13. ספר סוד הגאולה – פצצת הזוהר שתביא גאולה לעולם – תיקון מ"ג מתיקוני הזוהר- סגולות ומעלות
 14. ספר זוהר ארבעת המינים
 15. ספר תיקוני הזוהר המבואר- תיקון מס' 70- מאמר "ואתה תחזה"
 16. ספר זוהר והסוכה
 17. ספר משכן הקדושה- הפותח מאה חלונות של אורה
 18. ספר מאמרי הרשב"י- מסכתות- ברכות – יומא, מתוך דרשה לסליחות תשע"ג
 19. הקדמת הזוהר לש"ס, כולל לוח זוהר הש"ס- דף היומי
 20. ספר שמחת הרשב"י
 21. אמרי שלום תהילים , זמירות לליל שבת קודש
 22. ספר גימטראיות הזוהר-חלק ב'
 23. עלון גימטריאות הזוהר- לחודש אלול- והסכנה לעם ישראל
 24. ספר טרחא דצבורא, ענין כשרות תפילין ומזוזות, ענין הצלת נפשות
 25. ספר זוהר יום הכיפורים
 26. ספר הצלת נפשות בענין תפילין ציצית כשרות מזוזות וצניעות
 27. מישניות הזוהר- מסכת ברכות פרק ז'
 28. ספר הזוהר- ש"ס דף היומי- מסכת שבת
 29. בשעה טובה! זוהר דף יומי משולב דף יומי של ש"ס- מסכת ברכות
 30. ספר זוהר השכינה- קול קורא להתאספות בחצות לילה בט"ו באב במירון
 31. אנציקלופדיה כשרות חלב עכו"ם
 32. ספר סוד הרשב"י- פרפראות תיבות וגימטריות
 33. ספרי זוהר תורה- בראשית, שמות, ויקרא במדבר, של הגה"צ המקובל הרב רוזנברג
 34. ספר זוהר -תהילים
 35. ספר הערב רב -דברים, במדבר, שמות- ע"פ הזוהר הקדוש
 36. העירוב- כל עינייני העירוב ביותר מאלף ספרים וקונטרסים
 37. מאמר סוד צניעות האישה וחשיבותה
 38. ספר חדש! זוהר חצות הרשב"י
 39. ספר זוהר הישיבה- וזוהר צדיקים- מי הם החסידים האמיתיים של הבעש"ט?
 40. ספר זוהר המזל – דרשה לחיזוק הזוה"ק ליום זכרון של צדקת
 41. ספר דִּין תּוֹרָה לְהָרַבָּנִים רָאשֵׁי יְשִׁיבוֹת, בַּעֲלֵי דִּין שֶׁל מַעְלָה
 42. ספר זוהר ברסלב – ליקוטי מוהר"ן על מעלת לימוד הזוהר
 43. חידושי תורה על מסכת ברכות
 44. קונטרס המנורה הטהורה- ביאור המזמור – למנצח בנגינות מזמור שיר
 45. משניות הזוהר – מסכת ברכות- פרק ז'
 46. חדש! ספר הערב – רב, בעל חשיבות גדולה לקירוב הגאולה, במיגור המתנגדים ללימוד הזוהר
 47. רשימת 200 ספרים על הזוהר הקדוש – מוכנים לדפוס ומחכים לתורמים שברשימת הרשב"י הקדוש שהוא משיח גואל הראשון ואחרון
 48. ספר אדרא זוטא השלם- הכולל: פתח אליהו, תיקון מ"ח, ספרא דצניעותא ומשכנא וסגולת המנורה
 49. ספר בן העולם הבא, תהילות הזוהר, תשובת הרשב"י מאדרא
 50. דרושים תורמים לספר זוהר חב"ד- להדפסה והפצה- לזכות הרבים- ההשקעה החכמה ביותר לעולם הבא
 51. ספר נשמת הזוהר- נדרשים תורמים להדפסתו לזכות הרבים
 52. ספר זכותא דבר יוחאי
 53. ספר שכר ועונש – מדריך להצלה רוחנית
 54. ספר גדולת התתק"ס- המכוון ל- 960 חלקי הזוהר
 55. דרושים תורמים להדפסת ספר זוהר ברסלב – ליקוטי מוהר"ן והפצתו – ההשקעה החכמה ביותר לעולם הבא
 56. ספר קדושת בני ישראל- ריחוק מן העריות שמירת הברית ועוד
 57. כשרות- ספרים באנגלית
 58. ספר אדרא זוטא השלם – נדרשים תורמים להדפסה והפצת הספר לזכות הרבים
 59. ספר נשמת הזוהר
 60. ספר הילולא דרשב"י- תשע"ב -מירון
 61. ספר האידרא רבא ואדרא דמשכנא – של התנא האלקי – רשב"י
 62. ספריית הזוהר העולמי- על שבת קודש
 63. אוצר ספרי הזוהר הגדול בעולם
 64. פתח אליהו המבואר – וסגולותיו
 65. ספרים על קדושת ארץ ישראל
 66. ספרא דצניעותא השלם המבואר- הנסתר שבנסתרים שבזוהר הקדוש!- מחולק לדף היומי
 67. ספריית הזוהר העולמי- מס' 1- הכל על הזוהר הקדוש
 68. ספריית הזוהר העולמי- על הערב רב
 69. קיצור כוונות ספירת העומר
 70. ספר אוהל מרים- הספד לצדקת מרים מינדל זלאקאוויטיש- פרשת פקודי
 71. ספר הערב רב ע"פ ספר הזוהר
 72. אוצר השבת- ספרי האדמו"ר מהאלמין
 73. ספר תיבת נוח
 74. ספר זוהר שירה – כתבי האר"י על שירת הים
 75. ספר סיום הזוהר- דרשה לסיום הזוה"ק בטורנטו
 76. ספר זוֹהַר בַּר בַּיי רַב – דרשה בחולון לחיזוק לימוד הזוה"ק
 77. סיפורי הרשב"י – חדשות יום יום שנכנסים למערכת
 78. אוצר הכשרות- ספרי האדמו"ר מהאלמין
 79. הרב פיש- "אישה כי תזריע"- סוד החשמל-חיבור תורת הנגלה לתורת הניסתר
 80. לימוד זוהר לשביעי של פסח
 81. אגרות הרמח"ל והזוהר , סיפורי הזוהר הקדוש ועוד
 82. ספר מאמרי הרשב"י – מסכת סוכה- חגיגה
 83. קובץ הסכמות ומכתבים
 84. ספר זכותא דבר יוחאי
 85. אנציקלופדיה העולמית בנושא פסח
 86. זוהר פסח – הקדמה
 87. ספר גימטריות הזוהר
 88. ספר זוהר תהילים
 89. ספר הזוהר ובנייהו- דרשה לחיזוק לימוד הזוהר הקדוש
 90. ספר זוהר השבת והברית- כח השבת לתיקון פגם הברית – ימי השובב"ים
 91. ספר הקדמות זוהר תורה
 92. ספר זוהר לאברהם- דרשה ליארצייט של רבי ישעיהו זצ"ל
 93. שיעורים של הגה"צ הרב משה ארמוני
 94. מאמר הגאולה- סוד החשמל וביאת משיח
 95. ספר "פתח אליהו" לתורת הזוהר – ומעלת אמירתה
 96. ספר מאמרי הרשב"י – הזוהר הקדוש- הקדמת הזוהר
 97. ספר ערכתי נר למשיחי- סדר עריכת הנרות דיניו ומנהגיו
 98. ספר קול הזוהר- נשמע בארצינו- הכנה לביאת משיח
 99. ספר מעלות הזוהר- בשבח לימוד הזוהר בלשון הקודש
 100. מי מקווה טהרה – כמי גן עדן, סגולה לכל טוב. ספר טהרת המשפחה בהלכה ובאגדה
 101. ארכיון ספרי זוהר של הרשב"י
 102. ספר זוהר השבת המחולק לפרשיות השבוע, כולל חלוקה נוספת ל-ג' סעודות שבת
 103. הודעה משמחת לכלל ישראל: יצא לאור ספר זוהר -אידרא השלם מחולק ללימוד חודשי
 104. השבת בישראל כהלכתה- עונש המחלל קדושת השבת
 105. ספר סיפורי הזוהר- מלוקט מכל ספרי הזוהר הקדוש
 106. ספר ליקוטי זוהר בראשית
 107. ספר זוהר מגנא ומצלא- דרשה לחיזוק הזוהר הקדוש לכבוד יום ההילולא של הצדיק רבי מרדכי שרעב"י
 108. ספר "ערכה של שעה"- מעלת לימוד העצומה של שעת לימוד בזוהר הקדוש
 109. ספר זוהר שבת- מחולק לפרשיות ספר בראשית -להורדה
 110. ספר הזוהר – ביאור ע"פ פרשיות השבוע
 111. שכר ועונש- ספר שמות ב'
 112. ספר שכר ועונש- ספר ויקרא
 113. ספר שכר ועונש- ספר שמות א' -ב
 114. ספר ברכות והודאות- חשיבות ברכות הנהנין
 115. ספר חדש- סיפורי הזוהר
 116. ספר מוסר לקדושת בית המדרש ועניית אמן
 117. שכר ועונש- ספר דברים
 118. ספר שכר ועונש- ספר במדבר
 119. ספר שכר ועונש – פרשת ויצא, וישלח, וישב
 120. זוהר תורה- ספר בראשית
 121. ספר ליקוטי זוהר – תהילות דוד- סדר בראשית
 122. האם אתה מבין מהי ערכה של שעה?
 123. ספר זקן ישראל- בענין גילוח וגידול זקן
 124. זוהר חוק לישראל
 125. ספר ויהי אור, אדרא רבא וזוטא, אידרא דמשכנא, ספר הצניעות,ספר יצירה, מאמרי דוד
 126. ספר שכר ועונש – ספר שמות
 127. ספרי זוהר תורה
 128. ספר סיפורי הזוהר
 129. ספר חדש- השכר והעונש בשמירת העיניים
 130. ערב רב והזוהר
 131. סוד הגאולה A5
 132. שחיטה 5 ספרים בעל שם טוב
 133. שופר הזוהר כרך א
 134. שופר הזוהר כרך ב
 135. שופר הזוהר כרך ג
 136. שופר הזוהר כרך ד
 137. שופר הזוהר כרך ה
 138. שופר הזוהר כרך ו
 139. שופר הזוהר כרך ז
 140. שופר הזוהר כרך ח
 141. שופר הזוהר כרך ט
 142. שופר הזוהר כרך י
 143. שופר הזוהר כרך יא
 144. שופר הזוהר כרך יב
 145. שופר הזוהר כרך יג
 146. שופר הזוהר כרך יד
 147. שופר הזוהר כרך טו
 148. שופר הזוהר כרך טז
 149. שופר הזוהר כרך יז
 150. שופר הזוהר כרך יח
 151. שופר הזוהר כרך יט
 152. שופר הזוהר כרך כ
 153. שופר הזוהר כרך כא
 154. שופר הזוהר כרך כב
 155. שופר הזוהר כרך כג
 156. שופר הזוהר כרך כד
 157. שופר הזוהר כרך כה
 158. שופר הזוהר כרך כו

ספר זכותא דבר יוחאי

קובץ הסכמות ומכתבים חלק ג' - 160 עמודים
מכתבים היסטוריים מרבנים גדולי ישראל  -משנת תשכ"ה עד שנת תשע"א

70 כרכים
ספר הזוהר - תקוני הזוהר - וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש - וקל מאוד להבין
המחולק לשנה אחת ולג' שנים

הזוהר בצד ימין - והביאור בצד שמאל

רשימה 200 ספרים על הזוהר וכתבי האריז"ל שיצאו לאור על ידי "מפעל הזוהר העולמי

קונטרס "השכינה והזוהר"

ספר "ערכה של שעה"

ספר הזוהר הקדוש - סדר בראשית חלק א'
הוצאה חדשה - אלול תש"ע - ע"י מפעל הזוהר העולמי

מבואר בלשון הקודש מלה במלה - פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש - וקל מאוד להבין - מחולק לשנה אחת ולג' שנים
הזוהר בצד ימין - והביאור בצד שמאל

ספר "אידרא" - "אידרא רבא" ו"אידרא זוטא"
המחולק ל-354 ימות השנה ול-30 ימי החודש
עם "נפלאות הזוהר" ו"תשובת הרשב"י" ו"תפלות ובקשות" ו"שירה וזמרה"

ספר "תיבת נח"

ZOHAR HA'KADDOSH

ספר "תיקון הברית" - פרשת בראשית
ספר אור הזוהר החדש והמנוקד
המחולק ללימוד יומי 354 ימים בשנה
ספר אור הזוהר החדש והמנוקד

ספר זהרי הזוהר - 7 ספרים
תשרי תשע"א

ספר אורות הזוהר - 12 ספרים
אלול תש"ע

ספר מאורות הזוהר - 15 ספרים
הוצאה שניה, סיון תש"ע

ספר "גדולי ישראל והזוהר"

ספר "תיקוני הזוהר" - דף היומי
מחולק ללימוד 354 ימי השנה
2 כרכים - פורמט כיס

עניני לימוד ואמירת הזוהר ותיקונים
אפילו כשאין מבינים כלום, ובפרט לילדים קטנים

סגולת ספר הזוהר
חשיבות ספר הזוהר - מדברי הרמח"ל
עניני לימוד הזוהר הקדוש

ספר "תיקוני זוהר - עמוד היומי"
מחולק ללימוד 354 ימי השנה

ספר "תיקוני זוהר עמוד היומי"
בטקסט

SEFER HAZOHAR    סדרת ספרי זוהר הקדוש
סדרת זוהר תורה עה"ת
לימוד הזוהר בטהרה

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר - וזוהר חדש
 
- רק לשון הזוהר בלי הפירוש -

 ללימוד בגירסא

ספר תיקוני הזוהר
עם ביאור בלשון הקודש
מחולק ללימוד שנה אחת - ולחודש אלול

הזוהר בצד ימין - והביאור בצד שמאל

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר - וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש - וקל מאוד להבין
המחולק לשנה אחת ולג' שנים

הזוהר בצד ימין - והביאור בצד שמאל

ספריית ספר הזוהר הקדוש
תקוני הזוהר - וזוהר חדש
מבואר בלשון הקודש מלה במלה
פירוש קל ונחמד למען ירוץ הלומד בו

דבר השוה לכל נפש - וקל מאוד להבין
הזוהר למעלה - והביאור למטה

ספריית ספר "תורת הזוהר"

פרוייקט חדש

כל ספר הזוהר מתורגם בלשון הקודש

תרגום קל ונחמד למען ירוץ הקורא בו

זוהר חק לישראל
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש
 כל סדר בנפרד - וכל פרשה בנפרד - וכל יום בנפרד

ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD - Daf Hayomi

זוהר חק לישראל - בקבצי טקסט
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

זוהר חק לישראל
מנוקד עם פירוש "מתוק מדבש"
כל סדר בנפרד

עניני לימוד "חק לישראל" בכל יום ויום

ספר חק לישראל
דפוס ישן עם פירוש באידיש

חק לישראל דפוס ישן באידיש - 54 קונטרסים - כל פרשה בנפרד - שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב - ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - מייסד "מפעל הזוהר העולמי"

ספר חק לישראל - סדר בראשית
עם מוסר והלכה של חק לישראל

כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
בלי הפירוש - בקובץ אחד PDF

כל ספר הזהר עם זוהר חדש ותקוני זוהר
מבואר בלשון הקודש - בקובץ אחד PDF
פירוש קל ונחמד מלה במלה למען ירוץ הלומד בו
דבר השוה לכל נפש - וקל מאוד להבין

כל הזכויות שמורות - ואין למכור או לסחור או לקבל רווח עבור ספר הזוהר הזה או חלקו
מותר ומצוה ללמוד ולזכות את הרבים בחינם בלבד
ניתן ל"מפעל הזוהר העולמי" - על ידי הרב הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי שליט"א
ראש ישיבת "נהר שלום" (רח' שילה 6 ירושלים)
לעילוי נשמת מורינו ורבינו הצדיק הקדוש רבי מרדכי בן מרים שרעב"י זיע"א

ספר הזוהר היומי
ספר הזוהר על התורה עם זוהר חדש ותיקוני זוהר
המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

12 כרכים מפוארים

ספר הזוהר היומי
ספר הזוהר על התורה בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר
המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

12 כרכים מפוארים
תיקון הברית
בית הרשב"י חלק א
בית הרשב"י חלק ב
תיקון פגם הברית
תיקון הכללי
שמירת עינים
תיקו"ז תיקון מ"ח
גנזי המלך
אור הזוהר - בלי ניקוד
הוצאה שניה - עם תמונות יפות
נפלאות הזוהר
עניני לימוד קבלה
עניני ל"ג בעומר
עניני מירון
תולדות רשב"י
התגלות הזוהר
ה"ערב רב" על פי הזוהר והאריז"ל
18 ספרים
ספר הזוהר והערב רב - חלק ט"ז
הוצאה שניה - תמוז תש"ע
ספר הזוהר והערב רב - חלק י"ז
הוצאה שניה - תמוז תש"ע

עניני ה"ערב רב"

ספר תיקון הכללי המפואר
זוהר דפוס ישן
תיקוני זוהר דפוס ישן
זוהר חדש דפוס ישן
זוהר עם פירוש הסולם
תיקוני הזוהר עם פירוש הסולם
זוהר חדש עם פירוש הסולם
ספר זוהר תורה על התורה ועל נ"ך
שער הזוהר
מדרש הזוהר לקט שמואל
כל כתבי האריז"ל
מפרשי הזוהר
ספרי הרמח"ל
התגלות לרמח"ל על ביאת המשיח
ספרי קבלה
ליקוטי זוהר תהלות דוד
ספרי מוסר
ספרים על "תשובה"
נופת צופים באידיש
ספר "ישועות הזוהר"
דרשה בעיר האבות "באר שבע" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש

ספר "אל הערפל"
דרשה ב"נצרת עלית" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש
הוצאה ראשונה עם תמונות

ספר "אל הערפל"
דרשה ב"נצרת עלית" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש

הוצאה שניה עם הוספות

  קונטרס "הזוהר והמשיח"
תלחץ על קובץ המאמרים בענין האמונה בביאת המשיח, וכן בענין הלויתן והשור הבר, ושמשיח צדקינו מחכה שנלמוד בהזוהר הקדוש

קונטרס "הזוהר והמשיח"
בקובץ וורד

קונטרס "שער התיקונים החדש והמנוקד"

קונטרס "אמירת הזוהר כהלכתה"

קונטרס "אמירת הזוהר כהלכתה"

קונטרס "שער התיקונים" (בלי ניקוד)

קונטרס "שער התיקונים" (בלי ניקוד)

קונטרס "זקנים עם נערים"

קונטרס "זקנים עם נערים"

ספרים לחג הפסח

סדר "תיקון חצות"

ספר "מסע מירון וערי הגליל"
ספר "מסע מירון"
ואסיפת מאמרים בעניני ל"ג בעומר ומירון

 הזוהר והמשיח והלויתן

לחץ בתמונה להגדיל

ה'זוהר' ו'התהלים'

מעשה מהצה"ק רבי ברוך ממעזעבוז זי"ע:
שפעם אחת אמר: כשיבא מלך המשיח כולם יצאו וידברו עמו בפלפול, ואני אשב מבחוץ רק עם תהילים וזוהר שלי, כשאומר תהילים לפי הנראה יצא משיח אלי לשמוע תהילים שלי.

(מובא בכתבי הר"ר יאשיא שו"ב דף מב, אות כ"ד, כ"ה)

אור הזוהר
- קומיקס -

חבל על הזמן
לחץ כאן
ותראה כמה שוה
כל דקה בחיים שלך
ואל תאבד הזמן בחנם

הזוהר והצדיקים

מי נקרא צדיק? - רק מי שלומד זוהר הקדוש

ועיין באריכות בספר "אור הזוהר החדש"

(עיין זוהר כי תשא דף קפ"ח, בהעלותך קנ"ג ע"ב - ותיקו"ז תיקון כ"ז ע"ב)

ספרים על כשרות האכילה

ספרים על הזהירות מ"תולעים"

ספרים על נחיצות לימוד הלכה בכל יום בפרט שולחן ערוך אורח חיים
והלכות שבת

דברי תורה על פרשת השבוע מחולק לימי השבוע
מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

דברי תורה על ימים טובים - ודרשות
מאת הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

ספרים על שבת קודש

קונטרסים יפים מאמרי הזוהר הקדוש
עם פירוש מתוק מדבשניגון בר יוחאי


ניגון לכבוד התנא וכו'

ניגון אני מאמין

 

תְּפִלָּה קוֹדֶם לִמּוּד הַזֹּהַר (קַבָּלָה מֵהָאֲרִיזַ"ל)

רִבּוֹן הָעוֹלָמִים וַאֲדוֹנֵי הָאֲדוֹנִים, אָב הָרַחֲמִים וְהַסְּלִיחוֹת. מוֹדִים אֲנַחְנוּ לְפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהַי אֲבוֹתֵינוּ, בְּקִדָּה וּבְהִשְׁתַּחֲוָיָה, שֶׁקֵּרַבְתָּנוּ לְתוֹרָתֶךָ וְלַעֲבוֹדָתֶךָ עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ, וְנָתַתָּ לָנוּ חֵלֶק בְּסוֹדוֹת תּוֹרָתֶךָ הַקְּדוֹשָׁה. מָה אָנוּ, מֶה חַיֵּינוּ, אֲשֶׁר עָשִׂיתָ עִמָּנוּ חֶסֶד גָּדוֹל כָּזֶה. עַל כֵּן אֲנַחְנוּ מַפִּילִים תַּחֲנוּנֵינוּ לְפָנֶיךָ, שֶׁתִּמְחוֹל, וְתִסְלַח, לְכָל חֲטֹאתֵינוּ וַעֲווֹנוֹתֵינוּ, וְאַל יִהְיוּ עֲווֹנוֹתֵינוּ מַבְדִּילִים בֵּינֵינוּ לְבֵינֶיךָ. וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהַי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתְּכוֹנֵן לְבָבֵינוּ לְיִרְאָתֶךָ וְאַהֲבָתֶךָ, וְתַקְשִׁיב אָזְנֶיךָ לִדְבָרֵינוּ אֵלֶּה, וְתִפְתַּח לְבָבֵינוּ הֶעָרֵל בְּסוֹדוֹת תּוֹרָתֶךָ, וְיִהְיֶה לִמּוּדֵנוּ זֶה נַחַת רוּחַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדֶךָ כְּרֵיחַ נִיחוֹחַ. וְתַאֲצִיל עָלֵינוּ אוֹר מְקוֹר נִשְׁמָתֵנוּ בְּכָל בְּחִינָתֵינוּ, וְשֶׁיִּתְנוֹצְצוּ נִיצוֹצוֹת עֲבָדֶיךָ הַקְּדוֹשִׁים אֲשֶׁר עַל יָדָם גִּלִּיתָ דְּבָרֶיךָ אֵלֶּה בָּעוֹלָם. וּזְכוּתָם, וּזְכוּת אֲבוֹתָם, וּזְכוּת תּוֹרָתָם, וּתְמִימוּתָם, וּקְדֻשָּׁתָם, יַעֲמוֹד לָנוּ לְבַל נִכָּשֵׁל בִּדְבָרִים אֵלּוּ. וּבִזְכוּתָם תָּאִיר עֵינֵינוּ בְּמַה שֶׁאָנוּ לוֹמְדִים. כְּמַאֲמַר נְעִים זְמִירוֹת יִשְׂרָאֵל "גַּל עֵינֵי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךָ". יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ יְיָ צוּרִי וְגוֹאֲלִי. כִּי יְיָ יִתֵּן חָכְמָה מִפִּיו דַּעַת וּתְבוּנָה:

 

 

כל הזכיות של כל הספרים האלו
וכן כל הספרים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים