בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 

ספר "מאורות הזוהר" - ובו ט"ו ספרים

544 עמודים

מאורות הזוהר

112 עמודים

התגלות הזוהר

72 עמודים

אגרות הזוהר

124 עמודים

הרמח"ל והזוהר

16 עמודים

עת לעשות לה'

28 עמודים

המשיח והזוהר

10 עמודים

הצדיקים והזוהר

10 עמודים

חשבונות הזוהר

8 עמודים

קבלתי ונושעתי

8 עמודים

אלה מקראי קודש

14 עמודים

הפצת הזוהר

14 עמודים

מצדיקי הרבים

32 עמודים

אל הערפל

32 עמודים

ישועות הזוהר

32 עמודים

       

תיבת נח

32 עמודים

 

כל הזכיות של כל הספרים האלו
וכן כל הספרים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים