בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר


 

 

הילולת הצדיק המקובל רבי מרדכי שרעבי זיע"א
כ' חשון תשע"א - דרשות בוידאו


לימוד כל ספר הזוהר במערת "שמעון הצדיק" ירושלים
כ' חשון תשע"א - דרשות בוידאו

 


וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע

המבצעים והוידאו של הלימוד בספה"ק תקוני זוהר
באתרא קדישא מירון אצל הרשב"י

כל אחד שהשתתף בלימוד תקוני הזוהר היומי עמוד אחד ליום - והתפלות לפניה ולאחריה
קיבל בחנם 3 ספרים ו-4 עלונים
1. ספר אור הזוהר | 2. ספר תקוני זוהר היומי | 3. ספר גדולי ישראל והזוהר
4. עלון אור הזוהר # 11 | 5. עלון אור הזוהר # 12 | 6. עלון אור הזוהר # 13 | 7. עלון אור הזוהר # 14
ועל ידי קבלת הספרים יוכלו להמשיך בלמוד תקוני הזוהר היומי כל השנה וכו'

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 1

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 2

וידאו ערב ראש חודש אייר תש"ע # 3

 

וידאו לצפיה של השיעורים בזוהר
אצל הכותל המערבי
ע"י מפעל הזוהר העולמי

כ"ח תשרי תש"ע, ליל ששי בראשית

סעודת הילולא של רביה"ק
רבי מרדכי שרעבי זיע"א
14 סרטים לצפיה


וידאוי הילולא דרשב"י במירון

ע"י מוסדות היכלא דרשב"י
בנשיאות הרה"ג המקובל
הרב בניהו שמואלי שליט"א


מצגת הזוהר

 

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com