בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com 

1   |   2

 

מודעות חדשות ונחוצות
ממפעל הזוהר העולמי

- לחץ בתמונת המודעה להגדילה -

מבצע רשב"י בכל בית
מכניסים את הזוהר הקדוש לכל בית בישראל
שהוא ערכת המגן הטובה ביותר לעם ישראל,
ובזירוז גאולת עם ישראל בחסד וברחמים,
להזמנת ספרים על הזוהר:
8436784-054

מבצע לזירוז הגאולה
מכניסים את אורו של רשב"י
ואת אור החנוכה לברכה ולשמחה בכל משפחה
כל בית ישראל מתאחדים לאחר הדלקת נרות חנוכה,
לקרוא 4 עמודים בזוהר הקדוש,
לגאולת עם ישראל בחסד וברחמים,
וביטול איום הטילים מעל עם ישראל.

רוצה לזכות שהמשיח יצביע ויאמר בזכותך הגעתי?
פרסם מודעות אלו בעירך בעיתונים, בתי מדרשות, בתיבת דואר,
וזכה את עם ישראל בלימוד הזוהר הקדוש שמקרב את הגאולה
ניתן לקבל ספרים וקונטרסים בחנם:
בטלפון: 054-8436784 | בפקס: 02-9951300
עם ישראל זכה, ומתכוננים לגאולה השלימה בקרוב ממש.
משה רבינו ואליהו הנביא ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו כובשים את כל ארץ ישראל,
מאות שיעורים מתוספים בכל יום ויום בכל עיר ועיר בארצינו הקדושה, ומתחיל כבר בחוץ לארץ ובאירופה
מפעל הזוהר העולמי מקבלים טלפונים מכל העולם שאנשים רוצים להצטרף לכוכבי אור לזכות
להיות ממזכי הרבים, לחלק את ספרי אור הזוהר ערכה של שעה בכל העולם,
כל אחד יכול להזכות לזה בקלות, עושים טלפון למפעל הזוהר העולמי:
אני צריך 10.000 ספרים אור הזוהר לחלק בלונדון, מפעל הזוהר שולח לך בחינם את הספרים,
אתה רק משלם לאניה להביא לך את זה, [אנחנו דואגים על הכל אין לך שום טרחה],
ואם אתם חושבים זה יקר, לא ולא, חבילה של 280 ספרים עולה לערך 3$,
ואתה מזכה את כל העיר שיזכו להיכנס ולהינצל בתיבת נח, ולהיות מבני עליה היושבים ראשונה במלכות.
תזכור! אם אתה רק עושה הטלפון הזה, אתה זוכה להיות במחיצתו של אברהם אבינו ע"ה, האם ראיתי בחיים זכות גדול מזה?
ואם אתה באמת רוצה לדעת כמה זיליון שנה תורה אתה זוכה בטלפון כזה? - כן!
זה פטטנט סודי, שמותר ומצוה לגנוב את הפטנט הזה!
זכור! מי שהוא מדבר נגד הזוהר הוא מן המשכילים ומן הערב רב,
ואל תעמוד בד' אמות שלו, כן כך פוסק הרשב"י בזוהר הקדוש שיר השירים.

 פטנט חדש:

אם אתה שולח לינק של
 
ואנשים נכנסים ולומדים זוהר הקדוש הכל לזכותך בספר הזכיות בשמים,
שאין מחשב בעולם שיכול לחשב את הזוכיות שזכית!!!
תספר כל זה לחברים שלך!!! תזכה אותם ואותך!!!

   

ספרי "תורת הזוהר" אלו
מוכנים להדפסה בעז"ה
ב-18 כרכים
ברצונינו להפיצם בכל הארץ חנם
ומחכים להשתתפותכם
בתרומה
אפשרות להנצחות
בטלפון: 8436784
-054
וכל הקודם זכה

סך הכל 18 כרכים
9776 עמודים
305 גליונות
(כל גליון מכיל 32 עמודים)

פרסומת
 לספר הזוהר היומי המחולק
שימו לב:
פעם ראשון מיום בריאת העולם
ניתן לרכישה ב-77 ₪
(לא כולל משלוח)

לפרטים: 0548-436784

ישיבת "תורת אברהם" - נצרת עילית
בנשיאות הגה"צ הרב אליהו ממן שליט"א

 

קול "מבשר - מבשר" ואומר
ראה המודעה של אור הזוהר בעיתון "המבשר"

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com