בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר


 

דרשות התעוררות בווידאו

(לחץ כאן לדף התמונות)

לימוד כל ספר הזוהר במערת "שמעון הצדיק"

מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
יום כ' מרחשון תשע"א לפ"ק

 ומאת הרב מרדכי אלפייה שליט"א
ראש ישיבת "יאיר נתיב" ירושלים

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק א'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ב'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ג'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ד'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ה'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ו'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ז'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ח'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ט'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק י'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק י"א

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק י"ב

הרב מרדכי אלפייה שליט"א
חלק א'

הרב מרדכי אלפייה שליט"א
חלק ב'

הרב מרדכי אלפייה שליט"א
חלק ג'

 
לימוד כל ספר הזוהר
חלק א'

לימוד כל ספר הזוהר
חלק ב'

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com