בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר


 

דרשה מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
וסיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
ביומא דהילולא של מחבר המשניות
רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א
בקבר רחל
ט"ו כסליו תשע"א

- חלק א' -


דרשה מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
וסיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
ביומא דהילולא של מחבר המשניות
רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א
בקבר רחל
ט"ו כסליו תשע"א

- חלק ב' -


דרשה מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
וסיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
ביומא דהילולא של מחבר המשניות
רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א
בקבר רחל
ט"ו כסליו תשע"א

- חלק ג' -


דרשה מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
וסיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
ביומא דהילולא של מחבר המשניות
רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א
בקבר רחל
ט"ו כסליו תשע"א

- חלק ד' -

דרשת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין הרב שלום יהודה גראס שליט"א בעיר "בת ים" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש ביום ב' אלול תש"ע

 

דרשת הרב הראשי ראשון לציון הרה"ג ר' משה נחשוני שליט"א
בעיר "ראשון לציון" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע

דרשת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין הרב שלום יהודה גראס שליט"א
בעיר "ראשון לציון" על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע

 

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com