בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


VIDEOS MAIN PAGE - וידאו דף הראשי

וידאו מירון | וידאו ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | וידאו שיעורים | וידאו דפוס | מצגת הזוהר


 

דרשות בווידאו

(לחץ כאן לדף התמונות)

מאת הרהגה"צ המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

ומאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
אור ליום כ' מרחשון תשע"א לפ"ק

בישיבת המקובלים "נהר שלום" ירושלים על שם הרב מרדכי שרעבי זיע"א - בנשיאות תלמידו וממשיך דרכו המקובל הצדיק רבי שלום שמואלי שליט"א ובראשות בנו הרהגה"צ המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א
בהילולא המרכזית של ראש המקובלים מורינו ורבינו הקדוש רבי מרדכי שרעבי זצוקללה"ה, מייסד וראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" על שם הרב מרדכי שרעבי זיע"א - בליל חמישי פרשת חיי שרה כ' מרחשון תשע"א לפ"ק - בהתאסף גדולי ישראל ומקובלים מארץ הקודש, ובראשם הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" ירושלים, והראשון לציון הרב הראשי לישראל רבי משה שלמה עמאר שליט"א - עם דרשתו של מרן הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הצדיק רבי עובדיה יוסף שליט"א (שדיבר בטלפון ברמקול)


דרשת הרהגה"צ המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק א'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ב'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ג'

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
חלק ד'

 

כל הזכיות של כל הסרטים האלו
וכן כל הסרטים של "מפעל הזוהר העולמי"
- לא שמורות -
ומצוה גדולה לצלם ולשכפל ולהפיץ

והרשב"י זיע"א יעמוד לימין המפיצים והלומדים

 

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com