בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

קונטרסים יפים מאמרי הזוהר הקדוש
עם פירוש מתוק מדבש
מהגה"צ רבי דניאל פריש זצוק"ל

אפשר להשיג אצל "הוצאת מתוק מדבש"

בטלפון: 02-50-222-33
 

- לחץ בתמונה לקבלת הספר -

זוהר מתוק מדבש

מאמרי אהבת ישראל

זוהר מתוק מדבש

מעלות ביקור חולים

זוהר מתוק מדבש

מעלות ברית מילה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי התעוררות לתשובה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי כוונת הברכות

זוהר מתוק מדבש

מאמרי קדושת בית הכנסת

זוהר מתוק מדבש

מאמרי קדושת השבת

זוהר מתוק מדבש

מאמרי מעלות השמחה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי מעלות התפילה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי מעלות התשובה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי מעלות התורה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי קדושת ישראל

זוהר מתוק מדבש

מאמרי חיזוק

זוהר מתוק מדבש

מאמרי שערי פרנסה

זוהר מתוק מדבש

מאמרי הקטורת

זוהר מתוק מדבש

מאמרי שמירת הלשון

זוהר מתוק מדבש

מאמרי תחיית המתים

זוהר מתוק מדבש

מאמרי יום הכיפורים

זוהר מתוק מדבש

מאמרי חג הסוכות

זוהר מתוק מדבש

מאמרי חג הפסח

זוהר מתוק מדבש

מאמרי ספירת העומר- לחץ בתמונה להגדילה -