ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


קונטרסים על הזוהר הקדוש על התורה
מהגה"צ המקובל רבי אריה ברדה שליט"א

 

סדר בראשית

סדר שמות

סדר ויקרא

סדר במדבר

סדר דברים

הקדמת הזוהר
שער בראשית
בראשית
שער שמות
שמות
שער ויקרא
ויקרא
שער במדבר
במדבר
שער דברים
דברים
שער נח
נח
שער וארא
וארא
שער צו
צו
שער נשא
נשא
שער ואתחנן
ואתחנן
שער לך לך
לך לך
שער בא
בא
שער שמיני
שמיני
שער בהעלותך
בהעלותך
שער עקב
עקב
שער וירא
וירא
שער בשלח
בשלח
שער תזריע-מצורע
תזריע-מצורע
שער שלח
שלח
שער ראה
ראה
שער חיי שרה
חיי שרה
שער יתרו
יתרו
שער אחרי-קדושים
אחרי-קדושים
שער קרח
קרח
שער שופטים
שופטים
שער תולדות
תולדות
שער משפטים
משפטים
שער אמור
אמור
שער חוקת
חוקת
שער כי תצא
כי תצא
שער ויצא
ויצא
שער תרומה
תרומה
שער בהר-בחוקותי
בהר-בחוקותי

שער בלק
בלק

שער כי תבוא
כי תבוא
שער וישלח
וישלח
שער תצוה
תצוה
  שער פנחס
פנחס
שער נצבים-וילך
נצבים-וילך
שער וישב
וישב
שער כי תשא
כי תשא
  שער מטות-מסעי
מטות-מסעי
שער האזינו
האזינו
שער מקץ
מקץ
שער ויקהל
ויקהל
    שער ברכה
ברכה
שער ויגש
ויגש
שער פקודי
פקודי
     
שער ויחי
ויחי
       

 

לחץ בתמונה להגדיל

 

 

 

כל הזכיות שמורות לרבי שמעון בן יוחאי זיע"א
מותר להעתיק לשם שמים - ומצוה גדולה לעשות זאת

 

תפילה קצרה לאומרה קודם הלימוד:
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו'. על ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל
הריני מקשר עצמי בלימוד הקדוש הזה בנשמת כל התנאים והצדיקים הכתובים בזוהר הקדוש ובראשם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו.
ובזה יתקיים תפילת דוד המלך ע"ה (תהילים פרק סא ד'- ה') כִּי הָיִיתָ מַחְסֶה לִי מִגְדַּל עֹז מִפְּנֵי אוֹיֵב. אָגוּרָה בְאָהָלְךָ עוֹלָמִים אֶחֱסֶה בְסֵתֶר כְּנָפֶיךָ סֶּלָה:
ואזכה שיהיו שפתותיהם דובבות בקבר, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראינו.
יֵרָאֶה אֶל עֲבָדֶיךָ פָעֳלֶךָ וַהֲדָרְךָ עַל בְּנֵיהֶם.
וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהו [ב' פעמים].
(תהילים פרק צ ט"ז י"ז)