"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

חק לישראל
CHOK LYISROEL

חק לישראל דפוס ישן באידיש - 54 קונטרסים - כל פרשה בנפרד
שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - מייסד "מפעל הזוהר העולמי"

חק לישראל - סדר בראשית

153

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

פרשת בראשית

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת נח

64

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת לך לך

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וירא

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת חיי שרה

137

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תולדות

121

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויצא

122

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישלח

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וישב

113

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת מקץ

97

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויגש

105

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויחי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 חק לישראל - סדר שמות

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

פרשת שמות

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת וארא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת בא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת בשלח

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת יתרו

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת משפטים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תרומה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תצוה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת כי תשא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת ויקהל

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת פקודי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל - סדר ויקרא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

פרשת ויקרא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת צו

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת שמיני
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת תזריע

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת מצורע

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת אחרי

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת קדושים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת אמור

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת בהר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת בחוקותי

10

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל - סדר במדבר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

פרשת במדבר

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
נשא

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בהעלותך
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
שלח

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
קרח
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
חקת
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
בלק
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
פנחס
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
מטות
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
מסעי
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

 

חק לישראל - סדר דברים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

פרשת
דברים

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ואתחנן

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
עקב
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ראה

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
שופטים
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
כי תצא
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
כי תבא
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
נצבים
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
וילך

 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
האזינו
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

פרשת
ברכה
 

חק לישראל מקראות גדולות עם מ”ב פירושים לשון הקודש ואידיש.

ליום השבת

חק לישראל – מהדורת כיס - מ'קח יוזמה

146

חק לישראל נסדר מחדש באותיות גדולות.

פרשת לך לך

חק לישראל דפוס ישן באידיש
54 קונטרסים - כל פרשה בנפרד
שנדפס בשנת תש"ל בארה"ב
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
מייסד "מפעל הזוהר העולמי"