"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


 

HOME - ראשי

 

חדשות חג הפסח תש"ע

9 קונטרסים על חג הפסח

שיצאו לאור ע"י "חברת מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

- לחץ על התמונה לפתיחת והורדת הקובץ ב-PDF -

דרשה א'
לשבת הגדול

דרשה ב'
לשבת הגדול

דרשה ג'
לשבת הגדול

דרשה ד'
לשבת הגדול

ספר מצות מצה השלם

Mitzvas matzah

קחי ריחים

הגדה של פסח עם הלכות ותמונות

דברי תורה על הגדה