"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

חק לישראל
CHOK LYISROEL

בולעטין'ס מוועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 

2

– ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תשרי תשנ"ה לפ"ק.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

בולעטין # 1
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש חשון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 2
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש כסלו תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 3
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש טבת תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 4
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש שבט תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 5
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אדר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 6
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש ניסן תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 7
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אייר תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 8
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש סיון תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 9
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש תמוז תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 10
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אב תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 11
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

2

ארגון מוקדש להחזיר עטרה ליושנה להיות שונה החק לישראל בכל יום ויום. – חודש אלול תשנ"ה לפ"ק.

בולעטין # 12
וועד העולמי ללימוד החק לישראל בכל יום

1

הלכות לבנית בית הכנסת, ושהבימה יהיה באמצע הבית, וקדושת בית המדרש. מספר חק לישראל פרשת בלק ופרשת פינחס.

קול קורא על קדושת בית המדרש