"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


נופת צופים באידיש

ספר נופת צופים - אידיש

NUFAS tZUFIM - YIDDSH

NUFAS TZUFIM - YIDDSH

Rabbi Sholom Yehuda Gross,
the head of the Rabbinical court of Holmin,

הוצאת אמונה דברי מוסר שנלקטו מהזוהר הקדוש, באידיש הגה"צ רבי צבי הירש זצ"ל מקראקא
הוצאת אמונה להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
אין ליכט פון תורה
ספר נופת צופים באידיש


נפלאות הזוהר

NIFLAOT HAZOHAR

EN LIHCT FUN TORAH V.1 - NIFLUOSH HAZOHAR

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

144 הוצאת אמונה, ברוקלין,תשכ"ט מעשיות שנלקטו מהזור הקדוש, בלשון הקודש ובאידיש הגה"צ רבי יודיל ראזנבערג זצ"ל
הוצאת אמונה להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א
אין ליכט פון תורה
חלק # 1 נפלאות הזוהר

תשמ"ו 466
בגימטרי'
שמעון
אין ליכט פון תורה חלק 466
רבי שמעון בן יוחאי
גן עדן התחתון

Contact - צור קשר
hazohar.com@gmail.com