"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

 

זוהר חק לישראל

זוהר חק לישראל
ZOHAR CHOK LYISROEL

ספר חק לישראל - סדר בראשית
ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

לקבלת "ספר חק לישראל - סדר בראשית
ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק
לבתי מדרשים וכוללים בחינם
בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש ארץ ישראל
Tel: 011-97254-843-6784


 

373

סדר בראשית 375 עמודים, כסלו תשס"ו לפ"ק.
Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin.

ספר
חק לישראל סדר בראשית

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת בראשית

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת נח

22

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת לך לך

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וירא

34

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת חיי שרה

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת תולדות

28

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויצא

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישלח

32

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת וישב

36

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת מקץ

30

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויגש

29

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

פרשת ויחי

 

ליקוטי זוהר מוסר והלכה מחק לישראל ויוסף לחק

ליום השבת

32

והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות - משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית

ספר קדושת הברית

 

זוהר חק לישראל פרשת בראשית

 

  לחץ לקבלת הספר "חק לישראל בראשית" - בפורמט PDF

 

 

 

יום א' בראשית

 

 

 

 

 

 

יום ב' בראשית

 

 

 

 

 

 

יום ג' בראשית

 

 

 

 

יום ד' בראשית

 

 

 

 

 

 

יום ה' בראשית

 

 

 

 

 

יום ו' בראשית

 

 

 

 

זוהר חק לישראל
מנוקד דף היומי עם תרגום לשון הקודש

כל פרשה בנפרד וכל יום בנפרד

ZOHAR CHOK LYISROEL MNUKAD - Daf Hayomi

זוהר חק לישראל
מנוקד עם פירוש מתוק מדבש

כל סדר בנפרד

ספר חק לישראל - סדר בראשית
עם מוסר והלכה של חק לישראל