בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

הסרטונים מחולקים לקטגוריות
לחץ על שם הקטגוריה
ויפתח לך הדף של הסרטונים

שם

שפה

שם הקטוגריה

קטוגריה מספר:

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

זוהר השס דף היומי

1

הילד יצחק מאיר קובן הי"ו
בן 10 שנה - בית שמש

עברית

זוהר השס דף היומי

2

R' Eliyahu Feldman Shlit”a

English

Zohar Shas Daf Hayomi - Basic (P’shat)

3

R' Eliyahu Feldman Shlit”a

English

Zohar Shas Daf Hayomi - In-Depth

4

R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

English

The Mitzvah of Living in Eretz Israel - Aliyah 

5

R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

English

 Kol ha Shechita קול השחיטה

6

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

נשמת הזוהר

7

R' Eliyahu Feldman Shlit”a

English

Nishmat Kol Chai נשמת כל חי

8

ר' דוד קרצקי
R' Chaim Sidman
R
' Avrohom Kovan

English

The War on Kashrut and Schita

9

ר' דוד קרצקי
R' Chaim Sidman
R
' Avrohom Kovan

English

Amalek and His Partners & Erev Rav

10

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

תפלות סליחות ומועדים ואירועים אדמו"ר מהאלמין שליט"א

11

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א
שלום יוסף קובן
יצחק מאיר קובן

עברית

שכר ועונש וגלגולים

12

R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim
R' David Shpiar

English

GUARDING THE BRIT AND THE EYES

13

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט
"א 

R' Eliyahu Feldman Shlit”a

English

Shalom Bayit - שלום בית 

14

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

כריכת 6 כרכים ספרי הזהר היומי

15

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

לימוד הזוהר במירון

16

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

הילולת רבי מרדכי שרעבי זיע"א, ר' בניהו שמואלי שליט"א

17

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

האלמין - הסכמות ומכתבים - רבי שלום יהודה גראס שליט"א

18

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

אלבום מירון

19

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

שמע ישראל

20

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

שיעורים על הערב רב

21

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

ספר הערב רב וכל המסתעף

22

R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

English

The War Against The Erev Rav

23

R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

English

The Modern Erev Rav

24

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

זהר הקדוש גליונות

25

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

הזוהר והסולם, כח הזוהר חלק ג, אור הזוהר - בלשה"ק

26

R' Eliyahu Feldman Shlit”a

English

The Zohar & Sulam; The power of the Zohar # 3; Or HaZohar 52

27

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

פגישות עם רבנים ואדמורי"ם
אדמו"ר מהאלמין שליט"א

28

א. ברייער
בן 15 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

29

הרב מאיר אטר - בת ים

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

30

הילד בנימין אהרן ברים
בן 11 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

31

הרב דוד לוי - בת ים

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

32

הילד מרדכי (מוטי) קובן
בן 8 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

33

הרב גבריאל דיהן - בת ים

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

34

הילד יהונתן כהן
בן 11 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

35

הילד יצחק שמעון ברים
בן 9 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

36

הבחור עזרא המבורג
בן 15 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

37

 

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

38

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

דרשות התעוררות והתחזקות על לימוד הזוהר הקדוש

39

הגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
תל אביב

עברית

ספר הזוהר הקדוש

40

הילד יצחק מאיר קובן הי"ו
בן 10 שנה - בית שמש

עברית

ספר הסולם

41

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

גודל מעלת מזכה הרבים

42

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

פתח אליהו המבואר

43

הילד דוד משה אטייס
בן 9 שנה - בית שמש

עברית

זוהר הש"ס דף היומי

44

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

מפעל ההצלה עם הרב באנון

45

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

מעלת לימוד הזוהר הקדוש וחלוקת ספרים

46

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

לימוד הזוהר הדף היומי והפצת ספרים

47

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

זוהר משיח לרצח הבבא אלעזר

48

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

זוהר השבת תפילין ומזוזות

49

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

זוהר השבת

50

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

הכנה לראש השנה שמירת העינים

51

אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

עברית

סוד הגאולה

52

 

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com