בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 1 - עברית -

זוהר השס דף היומי
מאת: אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

מפעל הזוהר העולמי זוהר השס רדיו 20000

ספר זוהר השס דף היומי ברכות ושבת

שיעור ברדיו זוהר השס ברכות ושבת למגידי שיעור

שיעור ברדיו # 3 חודש חשון - זוהר המחולק לכמה אופנים

דרשה ברדיו 2000 ניסים גדולים האדמור מהאלמין 1

זוהר שס דף היומי ברכות רדיו 2000 משיח

זוהר שס דף היומי ברכות דף ..... רדיו 2000

דרשה ברדיו -- זוהר לשס דף היומי # 2

דרשה ברדיו -- כנס הזוהר בבת ים דף היומי # 1

דרשה ברדיו -- זוהר לשס דף היומי # 2

זוהר שס דף היומי ברכות דרשה רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות רדיו 2000 טלפונים

זוהר שס דף היומי ברכות רדיו 2000 משיח

זוהר שס דף היומי ברכות ניגוני מירון רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ב רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ג רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ד - רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ה רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ו

זוהר שס דף היומי ברכות ז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות ח רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות ט רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות י רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יא רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יב רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יג רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יד רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף טו רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף טז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף יז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף יח רדיו 2000

זוהר שס דף היומי  דף יט רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כ רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כא רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כב רדיו 2000

זוהר שס מסכת שבת דף ב שלום יהודה גרוס אדמור מהאלמין

10 לימוד הדף היומי דף טו כג

09 לימוד הדף היומי דף טו כג

08 לימוד הדף היומי דף טו כג

07 לימוד הדף היומי דף טו כג

06 לימוד הדף היומי דף טו כג

05 לימוד הדף היומי דף טו כג

04 לימוד הדף היומי דף טו כג

03 לימוד הדף היומי דף טו כג

02 לימוד הדף היומי דף טו כג

01 לימוד הדף היומי דף טו כג

05 לימוד הדף היומי דף ב יד

04 לימוד הדף היומי דף ב יד

03 לימוד הדף היומי דף ב יד

02 לימוד הדף היומי דף ב יד

01 לימוד הדף היומי דף ב יד

 

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות ושבת
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956

 


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com