ב"ה - "מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


 

 


SEFER HAZOHAR

פרוייקט חדש
 ספריית "ספר הזוהר לש"ס דף היומי"
שחיבר התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי
והוא זוהר עם לשון הקודש מנוקד ומחולק לשבע שנים
 ללמוד דף זוהר היומי עם דף גמרא היומי

זוהר ש"ס תלמוד בבלי
zohar shas talmud bavli

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

זוהר שס דף היומי ברכות רדיו 2000 משיח

זוהר שס דף היומי ברכות דף ..... רדיו 2000

דרשה ברדיו -- זוהר לשס דף היומי # 2

דרשה ברדיו -- כנס הזוהר בבת ים דף היומי # 1

דרשה ברדיו -- זוהר לשס דף היומי # 2

זוהר שס דף היומי ברכות דרשה רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות רדיו 2000 טלפונים

זוהר שס דף היומי ברכות ניגוני מירון רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ב רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ג רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ד - רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ה רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף ו

זוהר שס דף היומי ברכות ז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות ח רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות ט רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות י רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יא רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יב רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יג רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות יד רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף טו רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף טז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף יז רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף יח רדיו 2000

זוהר שס דף היומי  דף יט רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כ רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כא רדיו 2000

זוהר שס דף היומי ברכות דף כב רדיו 2000