בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 23 - English -

The War Against The Erev Rav
מאת: R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

באמצע העריכה

The War Against The Erev Rav24

The War Against The Erev Rav 41

The War Against The Erev Rav 40

The War Against The Erev Rav 39

The War Against The Erev Rav 38

The War Against The Erev Rav 37

The War Against The Erev Rav 36

The War Against The Erev Rav 35

The War Against The Erev Rav 34

The War Against The Erev Rav 33

The War Against The Erev Rav 32

The War Against The Erev Rav 31

The War Against The Erev Rav 30

The War Against The Erev Rav 29

The War Against The Erev Rav 28

The War Against The Erev Rav 27

The War Against The Erev Rav 26

The War Against The Erev Rav 25

The War Against The Erev Rav 23

The War Against The Erev Rav 22

The War Against The Erev Rav 21

The War Against The Erev Rav 20

The War Against The Erev Rav 19

The War Against The Erev Rav 18

The War Against The Erev Rav 17

The War Against The Erev Rav 16

The War Against The Erev Rav 15

The War Against The Erev Rav 14

The War Against The Erev Rav 13

The War Against The Erev Rav 12

The War Against The Erev Rav 11

The War Against The Erev Rav 10 2

The War Against The Erev Rav 10

The War Against The Erev Rav 09

The War Against The Erev Rav 08

The War Against The Erev Rav 07

The War Against The Erev Rav 05

The War Against The Erev Rav 06

The War Against The Erev Rav 04

The War Against The Erev Rav 03

The War Against The Erev Rav 02

The War Against The Erev Rav 01

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com