בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 11 - עברית -

תפלות סליחות ומועדים ואירועים אדמו"ר מהאלמין שליט"א
מאת: כ"ק אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

באמצע העריכה

סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס-ויודו שמים

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס-אשרי יושבי

דרשה לפני סליחות רבי שלום יהודה גרוס תשעב

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס כי על

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס מול

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - במוצאי

סליחות אדמור מהאלמין וּזְכָר לָנוּ הַיּוֹם תשעב

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - יתגדל

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס סלח נא

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שמך

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - תעבור על

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - שמך

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס

הושענא רבא כתר

הושענא רבא יתגדל רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא תקיעת שופר רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא תקיעת שופר 2 רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא תקיעת שופר 3 רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הושענות רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל מאת ה רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא סוף הלל רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל יאמרו נא רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל הודו לה רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל מה אשיב רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל אהבתי רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל יוסף ה רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא הלל לא לנו רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא ברכת הלל רבי שלום יהודה גרוס תשעג

הושענא רבא שיר המעלות רבי שלום יהודה גרוס תשעג

חלאקא של נין כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליטא

סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס-ויודו שמים

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס-אשרי יושבי

דרשה לפני סליחות רבי שלום יהודה גרוס תשעב

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס כי על

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס מול

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - במוצאי

סליחות אדמור מהאלמין וּזְכָר לָנוּ הַיּוֹם תשעב

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - יתגדל

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס סלח נא

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שמך

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - תעבור על

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס - שמך

א סליחות אדמור מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס

 

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com