בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 10 - English -

Amalek and His Partners & Erev Rav
מאת: ר' דוד קרצקי
R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan

באמצע העריכה

Amalek and His Partners 17

Amalek and His Partners 19

Amalek and His Partners 26

Amalek & his Partners #72 "Chofetz Chaim"

Amalek & his Partners #71 Eating Chelev

Amalek & his Partners #70

Amalek & his Partners #69

Amalek & his Partners #68

Amalek and His Partners 67

Amalek and His Partners & Erev Rav # 66

Amalek and His Partners 65

Amalek and His Partners 64

Amalek and His Partners & Erev Rav # 63

Amalek and His Partners 61

Amalek and His Partners & Erev Rav # 60

Amalek and His Partners 59

Amalek and His Partners 58

Amalek and His Partners & Erev Rav # 57

Amalek and His Partners & Erev Rav # 56

Amalek and His Partners 55

Amalek and His Partners 54

Amalek and His Partners & Erev Rav 53

Amalek and His Partners 42

Amalek and His Partners & Erev Rav 51

Amalek and His Partners & Erev Rav 50

Amalek and His Partners & Erev Rav 49

Amalek and His Partners 48

Amalek and His Partners 47

Amalek and His Partners & Erev Rav 46

Amalek and His Partners 45

Amalek and His Partners 44

Amalek and His Partners 43

Amalek and His Partners 42

Amalek and His Partners 41

Amalek and His Partners 41

Amalek and His Partners 41 continued

Amalek and His Partners 40

Amalek and His Partners 39

Amalek and His Partners 38

Amalek and His Partners 37

Amalek and His Partners 36

Amalek and His Partners 35

Amalek and His Partners 34

Amalek and His Partners 33

Amalek and His Partners 32

Amalek and His Partners 31

Amalek and His Partners 30

Amalek and His Partners 29

Amalek and His Partners 28

Amalek and His Partners 27

Amalek and His Partners 26

Amalek and His Partners 25

Amalek and His Partners 24

Amalek and His Partners 23

Amalek and His Partners 22

Amalek and His Partners & Erev Rav 21

Amalek and His Partners & Erev Rav 20

Amalek and His Partners & Erev Rav 19

Amalek and His Partners & Erev Rav 18

Amalek and His Partners & Erev Rav 17

Amalek and His Partners & Erev Rav 16

Amalek and His Partners & Erev Rav 15

Amalek and His Partners & Erev Rav 13

Amalek and His Partners & Erev Rav 14

Amalek and His Partners & Erev Rav 11

Amalek and His Partners & Erev Rav 10

Amalek and His Partners & Erev Rav 9

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com