בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 24 - English -

The Modern Erev Rav
מאת: R' Chaim Sidman
R' Avrohom Kovan
Dr. Itamar Brim

באמצע העריכה

The Modern Erev Rav 75

The Modern Erev Rav 72

The Modern Erev Rav 71

The Modern Erev Rav 70

The Modern Erev Rav 69

The Modern Erev Rav 68

The Modern Erev Rav 67

The Modern Erev Rav 66

The Modern Erev Rav 65

The Modern Erev Rav 63 3

The Modern Erev Rav 63 2

The Modern Erev Rav 63

The Modern Erev Rav 62 2

The Modern Erev Rav 62

The Modern Erev Rav 61 2

The Modern Erev Rav 61

The Modern Erev Rav 60 1

The Modern Erev Rav 60

The Modern Erev Rav 59 1

The Modern Erev Rav 59

The Modern Erev Rav 58 2

The Modern Erev Rav 58

The Modern Erev Rav 57 1

The Modern Erev Rav 57

The Modern Erev Rav 56.

The Modern Erev Rav 55

The Modern Erev Rav 54.

The Modern Erev Rav 53

The Modern Erev Rav 52

The Modern Erev Rav 51

The Modern Erev Rav 50

The Modern Erev Rav 49

The Modern Erev Rav 48

The Modern Erev Rav 47

The Modern Erev Rav 46

The Modern Erev Rav 45

The Modern Erev Rav 44

The Modern Erav Rav 42.

The Modern Erev Rav73

The Modern Erev Rav 743

The Modern Erev Rav 101

The Modern Erev Rav 100

The Modern Erev Rav 99

The Modern Erev Rav 98

The Modern Erev Rav 97

The Modern Erev Rav 96

The Modern Erev Rav 95

The Modern Erev Rav 94

The Modern Erev Rav 93

The Modern Erev Rav 92

The Modern Erev Rav 91

The Modern Erev Rav 90

The Modern Erev Rav 89

The Modern Erev Rav 88

The Modern Erev Rav 87

The Modern Erev Rav 86

The Modern Erev Rav 85

The Modern Erev Rav 84

The Modern Erev Rav 83

The Modern Erev Rav 82

The Modern Erev Rav 81

The Modern Erev Rav 80

The Modern Erev Rav 79

The Modern Erev Rav 78

The Modern Erev Rav 77

The Modern Erev Rav 76

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com