בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 19 - עברית -

אלבום מירון
מאת: אדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 

באמצע העריכה

אלבום מירון חלק כב

אלבום מירון חלק כא

אלבום מירון חלק כ פצצה גרעינית פצצת אטום

אלבום מירון חלק יט

אלבום מירון חלק יח

אלבום מירון חלק יז

אלבום מירון חלק יד

אלבום מירון חלק יג כל הילדים לומדים זוהר הקדוש בשמחה ובהתלהבות

אלבום מירון חלק יב

אלבום מירון חלק יא

אלבום מירון חלק י

אלבום מירון חלק טז

אלבום מירון חלק טו

אלבום מירון חלק ט

אלבום מירון חלק ח עם אתרים מהממים

אלבום מירון חלק ז ממלכת הזוהר הקדוש בהתאחדות כל עם ישראל

אלבום מירון חלק ו כל כלל ישראל לומדים את הזוהר הקדוש באהבה ובשקידה רבה 1

אלבום מירון חלק ה נפלאות הזוהר בהסכמת מרן הגרי''ש אלישיב שליט''א

אלבום מירון חלק ג

אלבום מירון חלק א

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com