בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים
וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of R' Sholom Yehuda Gross
The Head Of The R'nical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

 - קטגוריה # 40 - עברית -

ספר הזוהר הקדוש
מאת: הגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
תל אביב

 

פרשת"בשלח" 2.עם ישראל הוא הקדוש בעולם..מהרב אריה א. ברדה

פרשת "יתרו" 2."עשרת הדיברות"של מלך מלכי המלכים הקב"ה

פרשת"יתרו"4.כמה הקב"ה אוהב את עם ישראל..מהרב אריה ברדה

פרשת"מקץ"הפתיחה המהממת של יוסף מלך מצרים.מהרב אריה ברדה

פרשת "תרומה" פתיחה מדהימה.ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

פרשת"יתרו"4.כמה הקב"ה אוהב את עם ישראל..מהרב אריה ברדה

פרשת תרומה"תרומה"2. המשכן שכולו זהב טהור...מהרב אריה ברדה

פרשת"ויקרא" 2. מאיפה באה הנשמה שלכם ? מהרב אריה ברדה

פרשת"ויקרא"1.מה השכר של "שומר ברית"? מפי הרב אריה ברדה

פרשת"ויקרא"פתיח.למה משה לא יכל לבוא למשכן ? אריה ברדה

פרשת"ויקהל"פתיח.למה בצלאל זכה לבנות המשכן?הרב אריה ברדה

פרשת"תצוה"2. את הזהב התכלת הארגמן...מהרב אריה א. ברדה

פרשת "וירא" 1."סדום ועמורה" מדהים מהרב אריה א. ברדה..

פרשת "וישלח" 3. הצער של דינה..מאת הרב אריה א. ברדה

פרשת"יתרו"4.כמה הקב"ה אוהב את עם ישראל..מהרב אריה ברדה

פרשת"ויקרא"3.מהי העוצמה של הנשמה שלכם..מהרב אריה ברדה

פרשת"ויקרא"4.מזה להיות מעל כולם.מיהו?.מהרב אריה א. ברדה

פרשת "צו"פתיחה.הכסא היקר בעולם חלק א.מהרב אריה א. ברדה

פרשת"שמיני"1.וירא כבוד הקב"ה לעם ישראל.מהרב אריה א.ברדה

פרשת "אמור"2. המלך של כל העולם..מהרב אריה א. ברדה

פרשת "בהעלותך"מצעד הזעווה בת"א..מפי הרב אריה ברדה

"שלמה המלך" ספר משלי, קהלת ושיר השירים הרב אריה ברדה

התנ"ך..שמיעה רדיופונית של גן עדן...מפי הרב אריה ברדה

פרשת"פינחס"1.איך מחלקים את הירושה ? מהרב אריה ברדה

פרשת"פינחס"פתיחה..מי היה פינחס?מפי: הרב אריה ברדה

פרשת"פנחס" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת"פנחס" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת"פינחס"פתיחה..מי היה פינחס?מפי: הרב אריה ברדה

פרשת"מטות"קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" שיעור 269 מתוך 1062 בואו של המשיח

"הזוהר הקדוש" שיעור 269 מתוך 1062 בואו של המשיח

פרשת"מטות"1. לקבל ייסורים באהבה..מהרב אריה ברדה

פרשת"מטות"1. לקבל ייסורים באהבה..מהרב אריה ברדה

פרשת"מטות"1. לקבל ייסורים באהבה..מהרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" שיעור 269 מתוך 1062 בואו של המשיח

פרשת"פינחס"1.איך מחלקים את הירושה ? מהרב אריה ברדה

פרשת "מטות" פתיחה תורת אש מהרב אריה ברדה

פרשת "בלק" פתיח..בלק ובלעם מכשפי העולם..מהרב אריה ברדה

"שלמה המלך" ספר משלי, קהלת ושיר השירים הרב אריה ברדה

"שלמה המלך" ספר משלי, קהלת ושיר השירים הרב אריה ברדה

"שלמה המלך" ספר משלי, קהלת ושיר השירים הרב אריה ברדה

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת "קרח"1צניעותה של האשה מהזוהר.מפי:הרב אריה ברדה

פרשת"מסעי" פתיחה..ארץ זבת חלב ודבש מהרב אריה ברדה

פרשת "מסעי"1.איך ברא הקב"ה את העולם?מפי:הרב אריה ברדה

פרשת"דברים" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

"שלמה המלך" ספר משלי, קהלת ושיר השירים הרב אריה ברדה

פרשת "ואתחנן" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת"ואתחנן" מה זה "שמע ישראל"?.. וקריאת מגילת קהלת

פרשת"ואתחנן" מה זה "שמע ישראל"?.. וקריאת מגילת קהלת

פרשת"ואתחנן"פתיח..הקב"ה ועם ישראל הקדוש מהרב אריה ברדה

פרשת"ואתחנן" מה זה "שמע ישראל"?.. וקריאת מגילת קהלת

פרשת"ואתחנן" מה זה "שמע ישראל"?.. וקריאת מגילת קהלת

"תהילים" של דוד המלך ומוסיקה רקע..מפי הרב אריה ברדה

פרשת "עקב" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "עקב" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "עקב" עם ישראל לא פוחד מכל העולם מהרב אריה ברדה

פרשת "עקב" עם ישראל לא פוחד מכל העולם מהרב אריה ברדה

פרשת "ראה" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "ראה" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

בנים אתם להקדוש ברוך הוא...וקריאת "פרקי אבות"

פרשת"ראה" אין גבול לאהוב את הקב"ה..מהרב אריה ברדה

פרשת"ראה" אין גבול לאהוב את הקב"ה..מהרב אריה ברדה

פרשת "שופטים" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת"שופטים"פתיח.מה זה צדק צדק תרדוף?מפי:הרב אריה ברדה

פרשת"שופטים"פתיח.מה זה צדק צדק תרדוף?מפי:הרב אריה ברדה

פרשת"שופטים"פתיח.מה זה צדק צדק תרדוף?מפי:הרב אריה ברדה

פרשת"כי תצא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "וירא" 1."סדום ועמורה" מדהים מהרב אריה א. ברדה..

צדק חברתי - התועבה של ערב רב והרשעים של ישראל..מדהים

פרשת "כי-תצא" פתיח..הקב"ה הוא מלך העולם מהרב אריה ברדה

פרשת"כי-תצא"1.קדוש השם לעם ישראל מהרב אריה ברדה

פרשת"כי-תבוא"הקב"ה מברך את עם ישראל מהרב אריה ברדה

פרשת"כי-תבוא"1.המכות הקשות של הקב"ה מהרב אריה ברדה

פרשת "נצבים-וילך" קריאת התורה בלשון הקודש הרב אריה ברדה

פרשת "נצבים-וילך" קריאת התורה בלשון הקודש הרב אריה ברדה

פרשת "נצבים-וילך" הקב"ה אומר: היא לא רחוקה ממך....

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" קריאת התורה בלשון הקודש מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" כל העולמות הזדעזעו...מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" כל העולמות הזדעזעו...מהרב אריה ברדה

פרשת "האזינו" כל העולמות הזדעזעו...מהרב אריה ברדה

פרשת"בראשית"קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת"בראשית"קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

התנ"ך..שמיעה רדיופונית של גן עדן...מפי הרב אריה ברדה

פרקי אבות וכל התנ"ך שמיעה ומוסיקה רדיופונית של גן עדן...

פרקי אבות וכל התנ"ך שמיעה ומוסיקה רדיופונית של גן עדן...

פרשת "בראשית" תשע"ב מהרב אריה ברדה

פרשת "נח" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "נח" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "וירא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "וירא"סדום ועמורה המקורי ביותר והאמיתי..סוער וסוחף

פרשת "וירא"סדום ועמורה המקורי ביותר והאמיתי..סוער וסוחף

פרשת"חיי-שרה" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

ממש מדהים...פרשת "תולדות" רבקה הייתה שושנה בין החוחים..הרב אריה ברדה

פרשת"תולדות" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "ויצא" יעקב הרהר ברחל ויוסף הבכור הרב אריה ברדה

פרשת "ויצא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "ויצא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

ממש מדהים.."זוהר הקדוש" שיעור מספר 1000 מדהים מרתק מפי הרב אריה ברדה

פעם ראשנה בעולם..יש זוהר כל הזוהר הקדוש.."זוהר הקדוש" שיעור מספר 1000 מדהים מרתק מפי הרב אריה ברדה

מדהיםyosef hazadik..Frome the rabbi Arye A.Berda frome israel.wmv

פרשת "וישלח" גיד הנשה הוא יצר הרע..הרב אריה ברדה

פרשת "וישלח" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

פרשת "וישלח" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב אריה ברדה

מרגשפרשת "שמות" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "וארא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

נכון מאוד"בשלח"מיהו הרופא העליון והגדול בעולם ?מפי הרב אריה ברדה

פרשת "ויקרא" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "צו" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת"תזריע מצורע" קריאת התורה מפי הרב: אריה ברדה

פרשת"תזריע מצורע" קריאת התורה מפי הרב: אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" מדהים בפרשת "מצורע" מפי: הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" מדהים בפרשת "מצורע" מפי: הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" השיעור היומי "חק לישראל" מפי הרב: אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" השיעור היומי "חק לישראל" מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "בהר" פתיחה..וישבתם לבטח בארץ..מהרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" מזהיר את היהודי מגויה..מפי הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" מזהיר את היהודי מגויה..מפי הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש" מזהיר את היהודי מגויה..מפי הרב אריה ברדה

פרשת "אמור" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "אמור" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "אמור" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "אמור" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

פרשת "אמור" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

כל "הזוהר הקדוש" 360 שעות mp3 מתנה לרשב"י במירון

פרשת"בחקותי" קריאת התורה בלשון הקודש מפי הרב: אריה ברדה

ממש מדהים..."מסילת ישרים" של הרמח"ל -11 שעות שמיעה וקורות חייו

"הזוהר הקדוש"מגלה שהשמש מעולם העליונים..הרב אריה ברדה

"הזוהר הקדוש"מגלה שהשמש מעולם העליונים..הרב אריה ברדה

www.dafzoharyomi.com

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב אריה ברדה שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס - [כבר נגמרו ברכות-שבת]

והוכנסו בינתיים רק מסכת ברכות - ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס על כל ספר הזוהר הקדוש

ללמוד זוהר דף היומי עם גמרא דף היומי
מהגה"צ המקובל הרב משה ארמוני שליט"א
דף על דף על כל מסכתות הש"ס

[בקרוב יופיע אי"ה על זוהר הש"ס הדף היומי מסכת שבת הנלמדת עכשיו]

ובקרוב אי"ה על כל הש"ס

שיעורים בזוהר הש"ס דף היומי ביוטוב - עברית
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין המקובל
רבי שלום יהודה גרוס שליט"א

דרוש תורם לרכישה 10,000 דיסקים
הזוהר הקדוש בשפת לשון הקודש הדף יומי בש"ס מסכת ברכות
והוא הדיסק הקדוש בעולם ויזכה לזיכוי הרבים בעולם ומרבי שמעון בר יוחאי וכל מלאכי השרת
והוא יחולק לעשרת אלפים יהודים יקריo - והברכה היא עצומה ביותר לתורם
הדיסק הוא 6 שעות שמיעה ו-64 שיעורים - בפרטים: יש לפנות לטלפון: 054-4577956


Contact - צור קשר

hazohar.com@gmail.com