בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות | תמונות שיעורים

תמונות לימוד הזוהר "זקנים עם נערים"


 

תמונות אסיפה אצל הצה"ק המקובל רבי נסים פרץ שליט"א - בני ברק - כ"ב אדר ב' תשע"א
תמונות דרשה בביהמ"ד "אביר יעקב - בני ברק
כ"ב אדר ב' תשע"א

תמונות דרשה בנצרת עלית
ז' אדר שני תשע"א

תמונות סיום הזוהר הששי באלעד
כ"ט טבת תשעא

סיום כל ספר הזוהר וסיום משניות
ביומא דהילולא של מחבר המשניות
רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא זיע"א
בקבר רחל
ט"ו כסליו תשע"א

השיעור הגדול בתבל בזוהר הקדוש
ע"י כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
וע"י הרה"ג ר' אליהו פלדמן שליט"א
בביהמ"ד הרשב"י - בת ים - י"א כסליו תשע"א

הילולת הצדיק המקובל רבי מרדכי שרעבי זיע"א
כ' חשון תשע"א - תמונות

לימוד כל ספר הזוהר במערת "שמעון הצדיק" ירושלים
כ' חשון תשע"א - תמונות

תמונות של הדרשה
מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
על גודל מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש
ביחד עם הגה"צ המקובל הרב שרבני שליט"א
ולימוד בספר הזוהר בחוברת הראשון של הזוהר המחולק ל-960 חלקים - כרך א' חלק א' - עם 150 אנשים
ולימוד בספר "זכותא דרשב"י"
בביהמ"ד אמרי יוסף פתח תקוה
כ"ו אדר א' תשע"א

דרשה בעיר "בת ים"
על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום ב' אלול תש"ע מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

BAT YAM

דרשה ב"בת ים" על חיזוק לימוד הזהר הקדוש

- להאזנה -

ספר "אור הרשב"י" - הדרשה ב"בת ים"

דרשה בעיר "ראשון לציון"

על גודל מעלת לימוד הזוהר הקדוש
ביום כ"ו סיון תש"ע מכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rishon Lezion

דרשה בעיר באר שבע
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ב' ח"י סיון תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Beer Sheva

שיעור בעיר בית שמש
בבית הכנסת "בית ברסלב"
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Beit Breslov - Beit Shemesh

דרשה בעיר נצרת עלית
על גודל לימוד הזוהר הקדוש
ביום ערב חג השבועות תש"ע

מאת כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

NAZARETH ILLIT