בס"ד

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300

E-mail: hazohar.com@gmail.com


PICTURES MAIN PAGE - תמונות דף הראשי

תמונות מירון | ל"ג בעומר | חלוקת הספרים | תמונות כלליות | תמונות ספרים | מירון שיעורים | תמונות דפוס | תמונות מודעות | תמונות שיעורים

תמונות לימוד הזוהר "זקנים עם נערים"


 

 

תמונות הדפסת וכריכת והוצאה לאור של האידרא רבא ואידרא זוטא עם הוספת 6 ספרים חדשים (בפרמט גדול גדול ובפורמט כיס) 8000 עותקים - חודש אדר א' תשע"א

להורדת ספר "אידרא" - "אידרא רבא" ו"אידרא זוטא"
המחולק ל-354 ימות השנה ול-30 ימי החודש
עם "נפלאות הזוהר" ו"תשובת הרשב"י" ו"תפלות ובקשות" ו"שירה וזמרה"

תמונות כריכת 6 כרכים של ספרי זוהר היומי
8000 עותקים  - חודש אייר תש"ע

לערך 400 תמונות

 

תמונות הדפסת וכריכת ספר מאורות הזוהר - חודש סיון תש"ע