"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

 Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 -
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel - Tel: 011-97254-843-6784


 

HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH

 

שיעורים בזוהר הקדוש
סביב השע
ון

בכותל המערבי
בקבר רחל
בהיכלא דרשב"י במירון

 


 

שיעורים בזוהר הקדוש
סביב השעון
 
24  שעות
בכותל המערבי - ובקב
ר רחל אמנו זיע"א
ובציון הרשב"י זיע"א במירון

בכותל המערבי
אצל השכינה הקדושה

ספר הזוהר - רשב"י - כותל המערבי - חק לישראל

בקבר רחל
אצל רחל אמנו

בהיכלא דרשב"י
בציונו הקדוש במירון