בס"ד


HOME - ראשי

לימוד היומי | תרומות | ספרים | תמונות | עלונים | שיעורים | וידאו | רשב"י ומירון | מודעות | חלוקת הזוהר | ENGLISH


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com

- לימוד זוהר היומי -

ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
עם
זוהר חדש ותיקוני זוהר

"ספר זוהר היומי" - 12 כרכים מפוארים


 - לימוד הזוהר היומי לחודש תשרי -

 

א
תשרי

ב
תשרי

ג
תשרי

ד
תשרי

ה
תשרי

ו
תשרי

ז
תשרי

ח
תשרי

ט
תשרי

י
תשרי

יא
תשרי

יב
תשרי

יג
תשרי

יד
תשרי

טו
תשרי

טז
תשרי

יז
תשרי

יח
תשרי

יט
תשרי

כ
תשרי

כא
תשרי

כב
תשרי

כג
תשרי

כד
תשרי

כה
תשרי

כו
תשרי

כז
תשרי

כח
תשרי

כט
תשרי

ל
תשרי

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש חשון -

 

א
חשון

ב
חשון

ג
חשון

ד
חשון

ה
חשון

ו
חשון

ז
חשון

ח
חשון

ט
חשון

י
חשון

יא
חשון

יב
חשון

יג
חשון

יד
חשון

טו
חשון

טז
חשון

יז
חשון

יח
חשון

יט
חשון

כ
חשון

כא
חשון

כב
חשון

כג
חשון

כד
חשון

כה
חשון

כו
חשון

כז
חשון

כח
חשון

כט
חשון

           

 - לימוד הזוהר היומי לחודש כסלו -

 

א
כסלו

ב
כסלו

ג
כסלו

ד
כסלו

ה
כסלו

ו
כסלו

ז
כסלו

ח
כסלו

ט
כסלו

י
כסלו

יא
כסלו

יב
כסלו

יג
כסלו

יד
כסלו

טו
כסלו

טז
כסלו

יז
כסלו

יח
כסלו

יט
כסלו

כ
כסלו

כא
כסלו

כב
כסלו

כג
כסלו

כד
כסלו

כה
כסלו

כו
כסלו

כז
כסלו

כח
כסלו

כט
כסלו

ל
כסלו

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש טבת -

 

א
טבת

ב
טבת

ג
טבת

ד
טבת

ה
טבת

ו
טבת

ז
טבת

ח
טבת

ט
טבת

י
טבת

יא
טבת

יב
טבת

יג
טבת

יד
טבת

טו
טבת

טז
טבת

יז
טבת

יח
טבת

יט
טבת

כ
טבת

כא
טבת

כב
טבת

כג
טבת

כד
טבת

כה
טבת

כו
טבת

כז
טבת

כח
טבת

כט
טבת

           

 - לימוד הזוהר היומי לחודש שבט -

 

א
שבט

ב
שבט

ג
שבט

ד
שבט

ה
שבט

ו
שבט

ז
שבט

ח
שבט

ט
שבט

י
שבט

יא
שבט

יב
שבט

יג
שבט

יד
שבט

טו
שבט

טז
שבט

יז
שבט

יח
שבט

יט
שבט

כ
שבט

כא
שבט

כב
שבט

כג
שבט

כד
שבט

כה
שבט

כו
שבט

כז
שבט

כח
שבט

כט
שבט

ל
שבט

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש אדר -

 

א
אדר

ב
אדר

ג
אדר

ד
אדר

ה
אדר

ו
אדר

ז
אדר

ח
אדר

ט
אדר

י
אדר

יא
אדר

יב
אדר

יג
אדר

יד
אדר

טו
אדר

טז
אדר

יז
אדר

יח
אדר

יט
אדר

כ
אדר

כא
אדר

כב
אדר

כג
אדר

כד
אדר

כה
אדר

כו
אדר

כז
אדר

כח
אדר

כט
אדר

           

 - לימוד הזוהר היומי לחודש ניסן -

 

א
ניסן

ב
ניסן

ג
ניסן

ד
ניסן

ה
ניסן

ו
ניסן

ז
ניסן

ח
ניסן

ט
ניסן

י
ניסן

יא
ניסן

יב
ניסן

יג
ניסן

יד
ניסן

טו
ניסן

טז
ניסן

יז
ניסן

יח
ניסן

יט
ניסן

כ
ניסן

כא
ניסן

כב
ניסן

כג
ניסן

כד
ניסן

כה
ניסן

כו
ניסן

כז
ניסן

כח
ניסן

כט
ניסן

ל
ניסן

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש אייר -

 

א
אייר

ב
אייר

ג
אייר

ד
אייר

ה
אייר

ו
אייר

ז
אייר

ח
אייר

ט
אייר

י
אייר

יא
אייר

יב
אייר

יג
אייר

יד
אייר

טו
אייר

טז
אייר

יז
אייר

יח
אייר

יט
אייר

כ
אייר

כא
אייר

כב
אייר

כג
אייר

כד
אייר

כה
אייר

כו
אייר

כז
אייר

כח
אייר

כט
אייר

           

 - לימוד הזוהר היומי לחודש סיון -

 

א
סיון

ב
סיון

ג
סיון

ד
סיון

ה
סיון

ו
סיון

ז
סיון

ח
סיון

ט
סיון

י
סיון

יא
סיון

יב
סיון

יג
סיון

יד
סיון

טו
סיון

טז
סיון

יז
סיון

יח
סיון

יט
סיון

כ
סיון

כא
סיון

כב
סיון

כג
סיון

כד
סיון

כה
סיון

כו
סיון

כז
סיון

כח
סיון

כט
סיון

ל
סיון

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש תמוז -

 

א
תמוז

ב
תמוז

ג
תמוז

ד
תמוז

ה
תמוז

ו
תמוז

ז
תמוז

ח
תמוז

ט
תמוז

י
תמוז

יא
תמוז

יב
תמוז

יג
תמוז

יד
תמוז

טו
תמוז

טז
תמוז

יז
תמוז

יח
תמוז

יט
תמוז

כ
תמוז

כא
תמוז

כב
תמוז

כג
תמוז

כד
תמוז

כה
תמוז

כו
תמוז

כז
תמוז

כח
תמוז

כט
תמוז

           

 - לימוד הזוהר היומי לחודש אב -

 

א
אב

ב
אב

ג
אב

ד
אב

ה
אב

ו
אב

ז
אב

ח
אב

ט
אב

י
אב

יא
אב

יב
אב

יג
אב

יד
אב

טו
אב

טז
אב

יז
אב

יח
אב

יט
אב

כ
אב

כא
אב

כב
אב

כג
אב

כד
אב

כה
אב

כו
אב

כז
אב

כח
אב

כט
אב

ל
אב

         

 - לימוד הזוהר היומי לחודש אלול -

 

א
אלול

ב
אלול

ג
אלול

ד
אלול

ה
אלול

ו
אלול

ז
אלול

ח
אלול

ט
אלול

י
אלול

יא
אלול

יב
אלול

יג
אלול

יד
אלול

טו
אלול

טז
אלול

יז
אלול

יח
אלול

יט
אלול

כ
אלול

כא
אלול

כב
אלול

כג
אלול

כד
אלול

כה
אלול

כו
אלול

כז
אלול

כח
אלול

כט
אלול

           

לימוד הזוהר (בלי פירוש)

לימוד זוהר היומי
ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר


"ספר זוהר היומי"
12 כרכים מפוארים
בלי זוהר חדש
ותיקוני זוהר

לימוד הזוהר (בלי פירוש)

לימוד זוהר היומי
ספר הזוהר המחולק ללימוד יומי ל-354 ימות השנה
עם זוהר חדש ותיקוני זוהר


"ספר זוהר היומי"
12 כרכים מפוארים
עם זוהר חדש
ותיקוני זוהר