HOME - ראשי

 


נקודות חלוקת הפצת הזוהר בפריסה ארצית
של מפעל הזוהר העולמי

ב"ה זכינו ואור הזוהר הקדוש מתפשט והולך ממשיך להאיר עוד בית יהודי ועוד אחד, בתי מדרשות, כוללים וישיבות נוספות, מקומות בהם נוסדו שיעורים ללימוד הזוהר היומי ברוב עם, מרחבים רבים אשר נהנים מהאור הזך והטהור.

בכח האור לגרש את החושך ולקרבינו לתכלית האמיתית, לעת אשר יתגלה האור הגנוז לעין כל - "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, עלונים ועוד -  חינם - בפריסה נרחבת במקומות ובאיזורים כדלקמן:

רשימת חלוקת הזוהר חורף תש"ע

(באלול תש"ע יש כבר למעלה מ-400 נקודות חלוקת הזוהר כן ירבו)

1.      אלעד                        03-9090881  052-7643116

2.      אלעד                        03-9360632

3.      אלעד                        052-7654124

4.      אלעד                        052-712-3510

5.      אשדוד                       08-8565928

6.      אשדוד                      057-2251405

7.      אשדוד רובע ג'           052-7626119

8.      אשכלון                      08-6739750

9.      אשכלון-נוה דקלים       08-6716606  054-4699823

10.    אשקלון                     0522436822

11.    באר שבע                  0779248522

12.    באר-שבע 08-6409158/ 057-3102912

13.    בית שאן                    077-5505936          052-7652742

14.    בית שאן                    077-5505936 ????????????????????

15.    בית שמש                  02-9923927  054-8462212 054-8405603

16.    בית שמש                  02-9996106 /052-7135944

17.    בית שמש                  077-2112125          / 050-8736266

18.    בית שמש                  02-9998693/ 0548-412530

19.    בית שמש                  077-7991287

20.    בית שמש - איזור תעשיה 02-5800926/ 02-9999373

21.    בית שמש – גבעת שרת                 02-9916447

22.    בית שמש – גבעת שרת 02-9913322/ 054-4794860

23.    בית שמש – הרטוב     050-6946721

24.    בית שמש – חפציבה    02-9951687

25.    בית שמש-חפציבה     

26.    חפציבה בית שמש 054.529.1099/054-5291099

27.    בית שמש-יפה נוף       02-9922769

28.    מושב זנוח 02-9996424/ 050-8756477

29.    בית שמש-נחלה ומנוחה                 02-9919520

30.    בית שמש-עיר                              02-9913322    054-4794860

31.    בית שמש-עיר                              02-9996424    050-8756477

32.    בית שמש-עיר                              057-9221591

33.    בית שמש-קריה חרדית 02-9924486

34.    רמת בית שמש א/ 052-7025170

35.    בית שמש-רמה א'       02-9922862

36.    בית שמש-רמה א'       077-7995694          050-4105953

37.    בית שמש-רמה א'       077-7995694          504105953

38.    בית שמש – רמה א'    02.992.1322           054.846.2516/

39.    בית שמש – רמה א' 02-9922862/ 054-8462212

40.     בית שמש – רמה א' 02-9919974/ 057-3119974

41.    בית שמש – רמה א' 077-3200742/ 05227640197

42.    בית שמש – רמה א' 077-4142080/ 054-8468049

43.    בית שמש – רמה א' 02-9921322/ 054-8462516

44.    בית שמש – רמה א' 02-9923370

45.    בית שמש – רמה א' 052-7270300

46.    בית שמש – רמה א' 054-8441423

47.    בית שמש – רמה א' 077-410085/ 054-8433385

48.    נחל עין גדי 40/2  99623 052-290-6020

49.    בית שמש – עין גדי 02-9991884

50.    בית שמש – עין גדי 052-2906020

51.    בית שמש 02.992.3298/ 054.778.1350

52.    בית שמש – רמה ב' 02-9923289/ 054-7781350

53.    בית שמש – רמה ב' 052-7669956

54.    בית שמש – רמה ב' 02-9995878

55.    בית שמש-רמה ב'       02-9921388

56.    בית שמש-רמה ב'       02-9923581  052-7695378

57.    בית שמש-רמה ב'       02-9924247  052-7634563

58.    בית שמש-רמה ב'       02-9924332

59.    בית שמש-רמה ב'       02-9995236

60.    ביתר עילית                02-5808970  052-7603303

61.    ביתר עילית                02-5807752

62.    ביתר עילית                054-8475305

63.    ביתר עילית                057-3107400

64.    ביתר עילית 02-5807752/02-5808536 

65.    ביתר עילית-הגפן        02-5800364

66.    ביתר עילית כל בו       054-6609475

67.    ביתר עילית – שכונת הדקל / 02-5800871

68.    בני ברק                    054-8464606

69.    בני ברק                    03-6180777

70.    בני ברק                    0544523917

71.    בני ברק  03-9088613 / פקס 03-904-6260 / פלא 050-855-7339

72.    בת ים 052-6077914/ 0522620954

73.    בני ברק – קרית הרצוג 050-4128420

74.    חדרה-אור עקיבא        04-6262204

75.    חיפה – הדר – 04-867-8043

76.    טבריה – קרית שמואל 077-868180/052-7126848

77.    טבריה 046724542

78.    ירושלים                     02-5402113/ 052-71205230

79.    ירושלים                     052-71205230

80.    ירושלים - בית ישראל   054-8416181

81.    ירושלים-גבעת זאב      052-7686978

82.    ירושלים-מקור ברוך      02-5023811

83.    ירושלים-נוף הרים        02-5344634

84.    ירושלים-עין כרם          02-6448515       

85.    ירושלים-עין כרם          6448515-20       

86.    ירושלים-פסגת זאב     052-2637767          077-5117008

87.    ירושלים-פרדס            077-4080252

88.    ירושלים-רמות א'         0546571330

89.    ירושלים-רמות             02-5712461

90.    ירושלים – רמת אשכול 02-6535973/ 050-4149191

91.    ירושלים-שדרות אשכול 050-4001775

92.    לוד                           052-2906020

93.    מבשרת ציון               054-7613851

94.    מודיעין עילית             08-9721439  052-4178426

95.    מודיעין עילית             054-4128929

96.    מודיעין עילית             08-9741606/ 050-8741606

97.    מודיעין עילית             08-9742049

98.    מודיעין-ברכפלד          08-9740174  054-4840174

99.    מירון                         0544523917

100. מצפה רמון                 08-6595237  057-8161389

101.   נצרת עילית             054-496-6811 / 052-563-4174

102. נתניה                       09-8877718

103. קרית צאנז נתניה        09-8619442  054-4515034

104. נתניה                       09-8323442  050-4160188

105. עפולה עלית               0523976612

106. עפולה                       0544328190

107. פתח תקוה                 03-2087058 054-8474455

108. פתח תקוה                 03-9088572  054-8425228

109. פתח תקוה                 03-9091002/ 052-6165231

110. פתח תקוה                 03-9074317  / 057-8165043

111. צפת                         054-7781959

112. ראשון לציון                03-94028270          052-8325421

113. ראשון לציון                052-8325421

114. ראשון לציון                03-9648512            050-5797595

115. ראשון לציון                0505-329390

116. ראשון לציון                050-5797595          0548-481181

117. ראשון לציון – מזרח     03-9402827

118. רחובות                     0527607999

119. רמלה                       08-9151932  050-9094953

120. תל אביב שכונת נוה שרת  - 052-7669258

121. תל אביב                   03-7316051

122. תל אביב                   0507487004