בס"ד

HOME - ראשי


"מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל
"MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - C\o CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross - The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

Cong. Of Holmin - Nachal Lachish 24/8 - Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 - Fax: 011-9722-995-1300
E-mail:
hazohar.com@gmail.com


דפי הזוהר השבועי

ללמוד בכל מוצאי שבת קודש ברבים

 


"סדר בראשית" - באר שבע

"סדר בראשית" - באר שבע - בטקסט


"סדר שמות" - באר שבע

"סדר שמות" - באר שבע - בטקסט


"סדר ויקרא" - באר שבע

"סדר ויקרא" - באר שבע - בטקסט


"סדר במדבר" - באר שבע

"סדר במדבר" - באר שבע - בטקסט


"סדר דברים" - באר שבע

"סדר דברים" - באר שבע - בטקסט